Фотоекскурзия до Кресненското дефиле

0

Кресненското дефиле е една от най-емблематичните територии за българската природозащита и е част от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“.  С фотографа-анималист Христо Пешев ще заснемем красотата на Нейно величество Природата. То е същински разлом между разбиранията на милеещите за богатото биологично разнообразие хора и инфраструктурни инвеститори нехаещи за защитени територии и видове. За повечето българи е транзитна територия с много завои, която дели София от Беломорието. Но дефилето със своята пъстра мозайка от местообитания все още съхранява изключително разнообразна фауна и флора, които заслужават да бъдат опазвани, популяризирани и…разбира се – фотографирани. А има ли по-атрактивен модел от неповторимите създания на природата?
Това е първата фотоекскурзия, която се организира от туроператор Травентурия и е насочена към хора, които могат да боравят с фотоапарат, но искат да научат повече за фотографията на диви растения и животни. Водач на групата ще бъде Христо Пешев – природозащитник и фотограф-анималист, който най-добре може да представим чрез неговите кадри – https://www.facebook.com/HristoPeshevPhotography/?pnref=story.unseen-section

ПРОГРАМА

7:00 Тръгване от паркинга пред стадион „Васил Левски“
9:00 Пристигане в с. Ракитна, където ще ни посрещне Христо.
9:00-11:30 Ще снимаме орхидеи (5-6 вида), земноводни, влечуги, птици и красиви пейзаижи от Пирин като се движим по предварително зададен и проучен от Христо маршрут.
11:30 – 12:30 Беседа в информационния център на селото, при която ще коментираме част от направените кадри.
12:30 -13:30 Свободно време за обяд, почивка и при желание за покупки на местни био продукти.
13:30-15:00 Христо ще ни запознае с различни начини и ъгли за снимане на земноводни и влечуги, а след това ще ни разкаже и покаже различни трикове за снимане и привличане на птици. Всички искаме да правим хубави арт фотографии, нали? Ще бъде засегната и темата за етиката при снимане на птици – какво е позволено и какво не. Много е важно хубавите кадри да не са за сметка на компрометиран гнездовия успех или застрашен животът на даден вид птица.
15:00-18:00 Ще се разходим към волиерата за белоглави лешояди, а Христо детайлно ще ни запознае с предизвикателствата и успехите на програмата за реинтродукция на този вид от Фонд за дива флора и фауна.
18:00 – 19:30 Това е времето с най-подходяща светлина. Тогава ще се отдадем на интензивно снимане под ръководството на Христо. Ще експериментираме и приложим наученото от деня.
19:40 Изпращаме залеза и се разделяме с Христо и Кресненското дефиле, за да се върнем в София.
21:40 е ориентировъченият час на пристигане пред стадион „Васил Левски“.
Големината на групата ще бъде ограничена до 15 човека с цел гидът да може да има възможност да изрази по-индивидуално отношение към всеки участник.
По време на екскурзията ще се видят различни видове животни и растения като например македонски гущер, зелен гущер, шипоопашата и шипобедрена костенурка, жълтокоремна бумка и други видове земноводни, елен лопатар, белоглав лешояд, пойни птици, орхидеи като блатен, обикновен и пеперудоцветен салеп и други цветни растения.

Цена: 35 лв на човек

Цена: 35 лв на човек

* В цената е включено дарение от 3 лв за Фонд за дива флора и фауна

Цената вкл.:
– Транспорт с лицензиран микробус;
– Медицинска застраховка с лимит 2 000 лв;
– Екскурзоводско обслужване и презентации от Христо Пешев

Цената не вкл.:
– Храна;
– Лични разходи;

Имайте предвид
– Екскурзията ще се състои при минимум 12 записани пълноплащащи участника.

– Програмата може да претърпи промени от независещи от туроператора причини или за да бъде оптимизирана спрямо изискванията на групата.

– Крайният срок за записвания е 10.05.2016 г.

– Записванията се приемат само в писмен вид на info@traventuria.com. Необходимо е да изпратите мейл с Вашите имена на кирилица, ЕГН и номер на личната карта (тази информация е необходима за застраховката). Всяка направена резервация трябва да бъде заплатена до 4 работни след като е направена. ЗТ ни задължава да сключим договор за пътуването. Договорът може да бъде подписан в офиса на фирмата или да бъде изпратен по е-майл за да бъда подписан и сканирано копие да бъде върнато на ел. пощата на фирмата.

– Плащането за екскурзията може да извърши по банков път (ще Ви изпратим ел. фактура с банковата сметка на фирмата) или в брой в офиса на Травентурия. Офисът се намира в гр. София, жк Лозенец, ул. “Горски пътник” 54 (в близост до бившия хотел Кемпински и метростанция Джеймс Баучер).

Анулации: В случай на направен писмен отказ от пътуването, туроператорът удържа следните неустойки:
– до 8 дни преди дата на пътуването – няма неустойки;
от 7 до 4 дни преди датата на пътуването – 60% от общата стойност на пакета;
– по-малко от 3 дни (12.05.2016 г.) преди пътуването – 100 % от общата стойност на пакета.

За контакт: info@traventuria.com, 02/4890885

Използваните снимки в хедъра са собственост на Христо Пешев.

В долното си течение река Струма образува един от най – известните и изключително ценен в биогеографско отношение пролом – Кресненското дефиле или Кресненската клисура е осмият поред пролом по течението на река СтрумаЗападна България, между Малешевска планина на запад и Пирин на изток.

Проломът е с епигенетичен произход и е с дължина около 18 km, а средната му надморската височина е около 222 m. Той е тесен, живописен, със стръмни склонове, всечен дълбоко в гранити и метаморфни скали, от които е изграден Кресненският планински праг между Пирин и Малешевска планина. По всечените меандри на реката са запазени фрагменти от високи речни тераси.

Започва източно от село Крупник на 279 m н.в. и се насочва право на юг. В района на Кресненското ханче е приблизителната среда на пролома, като тук надморската височина на водното ниво е около 222 m. След него река Струма прави забележителни меандри и при град Кресна излиза от пролома на 168 m н.в. и навлиза в най-северната част на Санданско-Петричката котловина.[1]

 

В южната част на пролома, по двата бряга на Струма, е разположен резерватът Тисата, който опазва единственото в България компактно находище на дървовидна хвойна (Juniperus Excesa).  В климатично отношение тук минава границата между средиземноморския и средноевропейския климат, което прави възможна появата на това място на огромно разнообразие от животински и растителни видове, голяма част от които ендемичниили реликтни. Много от тези видове са включени в Червената книга на България и са изрично споменати в Европейските закони и конвенции за защита на природното наследство. Същевременно Кресненският пролом представлява коридор за миграция на едри бозайници между планините на Балканския полуостров. През пролома преминава една от главните въздушни магистрали за миграция на прелетните птици от Европа към Африка – Виа Аристотелис.

Тук се срещат някои от най-редките български змии: турска боа, червейница, леопардов смок, кощерица, котешка змия, вдлъбнаточел смок и др. Срещат се и дата вида сухземни костенурки (шипоопашата и шипобедрена). Склонвете на планината са убежище за грабливи птици и интересни за нас представители на средиземноморската фауна. Природозащитни организации са инвестирали усилия и време да върнат в небетто над Пирин най- внушителните от едрите грабливи птици – белоглавите лешояди.

 

Буйните води на река Струма в района на Кресненския пролом предоставят добри условия за рафтинг и са една от най-популярните у нас дестинации за екстремни водни спортове.

Share.

Comments are closed.