Русенски Лом и ез. Сребърна

0

Ексурзията до ПП “Русенски Лом и ез. Сребърна е калейдоскоп от живописни природни забележителности и вълнуващи преживявания. Ще ви отведем до места с поразителен ландшафт и богато биоразнообразие, но останали все още непознати за повечето хора. В три дни сме съчетали преходи в каньоновия лабиринт на Русенски Лом, наблюдение на омайни растения, редки бозайници, птици, влечуги…, Нощ на прилепите под ръководството на експерт-зоолог и каяк-приключение по реките Янтра и Дунав. Събудихме ли пътешественическото ви любопитство? Стягайте багажа и елате с нас, ако сте с младежки дух и отворено сърце, в което носите любов и интерес към впечатляващи природни забележителности.

ПРОГРАМА

Ден 1. Тръгваме точно в 7:30 ч от паркинга пред стадион “Васил Левски” по маршрут: София – Плевен – Бяла – Кошов. ПП “Русенски Лом” е природен лабиринт и един от най-добрите райони в България за наблюдение на диви животни. С местен гид ще направим кръгов маршрут около с. Кошов, по който ще се насладим на исторически места, красиви панорами, скални обители и много, много птици. Късният следобед ще се настаним в хотел Черният щъркел(www.black-stork.com).
Ще имаме възможност да направим още една разходка до място с неповторима 360-градусова гледка към скалните масиви очертани от меандрите на р. Бели Лом. Нощувка в с Нисово, където може да си направим своеобразна дегустация на местни вина.

Ден 2. След закуска се отправяме към ез. Сребърна (ЮНЕСКО) – емблема на българската природозащита. Това е невероятно място, където гнездят редки видове птици, които трудно бихме могли да видим в естествената им среда на друго място в България. Ще обходим езерото от източната му страна и ще се разходим по дигата, която го отделя от р. Дунав. Следобед се връщаме в с. Нисово за да може местен експерт да ни разведе из района и демонстрира различни методи за изучаване прилепите. Ще научим много за тези нощни животни, а разходката с челник не е за изпускане.

Нощният живот на прилепите – митове, легенди, стереотипи, реалности, наука. Методи за изследване на прилепите. Гости или неподозирани съседи.

Потайният живот на прилепите, както и това, че се ориентират в тъмнината привлича вниманието на хората и често води до тайни и загадки за обикновения човек. В някои култури прилепите са издигани в култ и обожествявани, в други например в християнската, демоните са били изобразявани с прилепни крила и водят неправедните в Ада, за разлика от ангелите, които отнасяли душите на праведните в Рая и те са рисувани с крила на птица. Това вероятно е продиктувано от инстинктивния страх от неизвестното, от нощта, от странния външен вид и потаен живот на прилепите.

Да научим повече, като се забавляваме в тъмното.
Нощувка в с. Нисово.

Ден 3. След закуска се отправяме към село Беляново известно с това, че там се намира най-дългият въжен мост в Северна България. Това е мястото, на което се качваме в каяците за да прекосим каньон на р. Янтра с извисяващи се 30-метрови скали. За около 3 часа стигаме до крайната точка на маршрута, като ще сме гребали 1 км по р. Дунав. След този своеобразен тиймбилдинг се връщаме към София. Планираме да сме пред стадион “Васил Левски” към 19 ч.

Цена: 140 лв на човек при настаняване за две нощувки, двойна или тройна стая с вкл. закуска.
Доплащането за единична стая е 40 лв.
Цена за деца до 14 години: 80 лв.

NOTA BENE: Каякингът не е подходящ за деца и юноши под 18 годишна възраст.

* В цената е включено дарение от 5 лв за клуб С.К.О.Р.Е.Ц. и Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ”.

Цената вкл.:
– Транспорт с лицензиран бус;
– Медицинска застраховка с лимит 2 000 лв;
– Гид-орнитолог д-р Атанас Грозданов – главен асистент в катедра Зоология и антропология към Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
– Зоолог за Нощта на прилепите, който се занимава се с изследване на прилепите в Северна България.
– Местен екскурзовод за района на с. Кошов;
– Пускане с каяка по р. Янтра и р. Дунав за около 3 часа (вкл. каяк, инструктор, обезопасителна жилетка;
– Настаняване в двойни, тройни стаи в хотел Черният щъркел в с. Нисово;
– Дарение от 5 лв за дейностите на двете организации посочени по-горе в обявата.

Цената не вкл.:
– Изхранване освен закуските.
– Други лични разходи;

Имайте предвид
– Екскурзията ще се състои при минимум 30 записани пълноплащащи участника.

– Програмата може да претърпи промени от независещи от туроператора причини.

– Записванията се приемат само в писмен вид на info@pytuvane.com. Необходимо е да изпратите мейл с Вашите три имена на  кирилица, ЕГН и номер на личната карта (тази информация е необходима за застраховката). Всяка направена резервация трябва да бъде заплатена до 3 работни след като е направена. Законът за туризма ни задължава да сключим договор за пътуването. Договорът може да бъде подписан в офиса на фирмата или да бъде изпратен по е-майл за да бъда подписан и сканирано копие да бъде върнато на ел. пощата на фирмата.

– Плащането за екскурзията може да извърши по банков път (ще Ви изпратим ел. фактура с банковата сметка на фирмата) или в брой в офиса на Травентурия. Офисът се намира в гр. София, жк Лозенец, ул. “Горски пътник” 54 (в близост до бившия хотел Кемпински и метростанция Джеймс Баучер).

Анулации: В случай на направен писмен отказ от пътуването, туроператорът удържа следните неустойки:
– до 8 дни преди дата на пътуването – няма неустойки;
от 7 до 4 дни преди датата на пътуването – 60% от общата стойност на пакета;
– по-малко от 3 дни преди пътуването – 100 % от общата стойност на пакета.
За контакт: info@pytuvane.com, 02/4890885

Природен парк Русенски Лом се намира на около 20 км южно от град Русе и представлява комплекс с уникални природни характеристики и включва поречията на Мали Лом, Черни Лом и Бели Лом. Природният парк носи името на най-източния, десен приток на р. Дунав – река Русенски Лом.

Дунавската равнина се отличава с харктерен релеф, който е резултат от нагъването на земната кора довело до образуването на Стара планина. Дълбоките долини, многото на брой десни притоци на Дунава и разнообразието от форми и релеф определят високата консервационна стойност и биологичното разнообразие на Ломовете. Образуваните множество пещери и други карстови образования е основа за уникални форми на живот и ендемизъм. Парка има и специфична климатична характеристика:За зимните месеци са характерни сравнително ниски температури. Пролетта настъпва по-късно, отколкото в други райони. Годишните температурни амплитуди са по-високи отколкото на други места на такава географска ширинаЛятото е горещо, а есента е по-топла от пролетта. В района се наблюдава температурна инверсия. Инверсията се изразява в това, че тук зимните температури са по високи от тези в останалата част на Дунавската равнина, въпреки че паркът е разположен в по-северните части.

Растителността на ПП Русенски лом е представителна за дивата природа на дунавската равнина в естествения и вид и се определя като лесостепна. Характерни за парка са широколистните гори, а иглолистните видове са слабо представени. Тук са едни от на-северните точки на разпространението на келявия габър. Други дървестни видове оформящи облика на Русенски лом са драка, цер, благун, зимен дъб, космат дъб, липа, явор, ясен, акация, орех, черен бор, клен, летен дъб, люляк, глог, мъждрян и други. На територията на природен парк “Русенски Лом” се намира единственото находище на Сибирска телчарка и Диекианов лопен в България. По ливадите и поляните, които се намират в парка са установени над 700 вида висши растения. Тук се срещат и голям брой редки и застрашени от изчезване видове. Установени са един български и пет балкански ендемични растителни видове.

 

Уникалната комбинация от условия, определя и богата и специфична фауна. От безгръбначните интерес представлява малката богомолка, карпатския скорпион, сколопендрата, еленов рогач, бръмбар носорог, дъбв сечко и др. Редките пеперуди са: лястовича опашка, мъртвешка глава, плумесец, малък черен аполон и много други.

Реките са богати на риба (22 вида), раци, охлюви и миди. Останалитте гръбначни са 10 вида земноводни, 19 вида влечуги, в това число единственият вид гекон у нас, жълтокоремник (коравец), двата вида сухоземни костенурки,голям стрелец, петнист смок, мишкар, пепелянка, меданка и други.

 

Русенски лом е птичи рай, като особено интересни са петрофилните видове – скален орел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, червен ангъч, ловен сокол, бухал и други.

Паркът е истински птичи рай. Тук се срещат много птици, които са застрашени в цяла Европа, затова Ломовете са обявени за орнитологично важно място. Многобройните скални кухини, корнизи, тераси, пещерни антрета и площадки създават идеални условия за скалногнездещи птици, като скален орел, египетски лешояд, белоопашат мишелов, червен ангъч, ловен сокол, обикновена и степна ветрушка, скален гълъб, бухал, белогръд бързолет, и други. Мнго други видове са привлечени от комбинацията вода, скала , гора и степ, което води до впеатлващия списък от над 190 вида птици.

Комбинацията от водни, горски, степни и скални (пещерни) местообитания е причината тук да се срещат 70 вида бозайници от общо 90 на територията на страната. Прилепите са една от най-интересните и специфични групи бозайници обитаващи пещери, скални ниши, хралупати дървета и човешки постройки – 26 вида на територията на парка (от 29 вида в страната). Русенски лом е дом и на най-едрите бозайници – благороден елен, дива свиня и вълк.

 

Езерото сребърна:

Share.

Comments are closed.