Образователни игри

Каузата зад проекта ни „Образователни игри“ е да създадем силна и постоянна връзка между децата и природата като ги научим да я ценят, пазят и намират вдъхновение в нея. Любов към природата и осмислянето на нейните животоподържащи екосистемни услуги трудно се разбират и възпитават в класната стая. Неспирната урбанизация води до адаптация на редица животни и растения за живот в градска среда. Богатството на градската дива фауна и флора е удивително и в същото време много достъпно! Чрез различни образователни игри и весели приключения ще запознаем децата с дивите ни съседи като целта ни е ги научим да ги уважават, разбират и обичат. Придобитите знания ще им помогнат да вникнат и осъзнаят по-лесно изучаваните в училище уроци свързани с биология и опазване на околната среда.

Запознайте се с образователните ни модули като проследите линковете по-долу:

Градска джунгла

Пернати истории

Минизверове в града

Целият свят в една капка

Изгубени в превода