Разглеждане: Образователни игри

Образователни игри

Изгубени в превода

Човешката реч е една от основните разлики делящи човека от животните. Цял живот усъвършенстваме уменията ни да говорим и въпреки това понякога оставаме неразбрани. А как си общуват животните? В този урок на открито чрез игри, беседи и забавления ще учим чужди животински езици и как ние хората влияем върху техните диалекти. Ще се изправим